Besøkende nr 70 000. Visitor number 70 000.

Da ser det ut til at Merethe med kommentar klokka 23.16 og Mari klokka 23.17 som er nærmast 70 000. Som sist, så har telleren ikkje tålt å få besøk, no også hopper den opp og ned… Så premie til dere 2 som er nærmest.

Hjelpe meg no er det snart 70 000 besøkande i bloggen min. Dersom du er nærmast, får du en liten premie av meg. Telleren er nederst til høgre.

Soon 70 000 visitors in my blog. A small prize to the person who is closest.

Published in: on mars 11, 2008 at 8:06  Comments (4)